Een veiliger Driebergen

Nieuws

4 nieuwe AED locaties

We hebben maar liefst 4 nieuwe AED lokaties in Driebergen:
Bartimeus-nieuwe pand hoek Arn.Bovenweg/Traaij
Wethouder Teselinglaan (binnen)
H&B Bouw Loolaan

Politie AED in buitenkast Hoenderdaal-Faunalaan


Sponsoren
Omdat wij afhankelijk zijn van sponsoren en vrijwilligers, is iedere vorm van sponsoring welkom.
Wilt U ons steunen, download dan het sponsorformulier van onze website (onder “sponsors”), of
neem contact op via: info@hartveiligdriebergen.nl


 

Heel Driebergen kookt: Rotary actie!

Op 20 augustus jongstleden heeft de Rotary Driebergen een actie gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan Hartveilig Driebergen.
Deze aktie genaamd “heel Driebergen kookt voor…” bracht het geweldige bedrag op van €3000,-
De cheque werd overhandigd aan de organisatoren van Hartveilig Driebergen, Richard Postma en Geo Prins.
Uiteraard zijn we de Rotary zeer dankbaar voor dit initiatief!

Hierdoor kunnen weer mensen worden opgeleid en kan de continuïteit van het project worden gewaarborgd voor een bepaalde periode.

 


Gemeente schiet te hulp!

Burgemeester Frits Naafs heeft aangekondigd dat de gemeente Heuvelrug de kosten zal dragen voor de aanschaf van nieuwe AED’s.
Nog geen twee weken na de officiële aansluiting bij Hartslag Nu werden de organisatoren van Hartveilig Driebergen onaangenaam verrast door de verdwijning van 4 AED’s.

Hierdoor was er tijdelijk geen hulp mogelijk door de burgerhulpverleners bij een hartstilstand.
Onvoorstelbaar dat dit is gebeurd in ons mooie dorp. “Ze moeten er met hun poten van af blijven!” brieste een zichtbaar verontwaardigde burgemeester.

De dieven hebben zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat zij zelf of hun dierbaren ook getroffen kunnen worden door een hartstilstand.

Inmiddels is het systeem weer operationeel, met dank aan de gemeente!


We zijn officieel online!

Sinds 1 juni 2016 zijn we officieel aangesloten bij HartslagNu en worden onze vrijwilligers gealarmeerd via de meldkamer van de RAVU in geval van een reanimatie in ons dorp.
Richard Postma, onze coördinator, heeft veel energie gestopt in de onderhandelingen met onder andere AED eigenaren binnen onze gemeente.
Een superscore van 20 AED’s zijn beschikbaar voor het project, waardoor we nagenoeg voor het hele dorp een 24/7 dekking hebben kunnen realiseren.
Voorzieningen zijn getroffen om de AED’s veilig buiten te kunnen hangen. Kosten hiervoor worden geheel of gedeeltelijk door sponsors gedragen. Daar waar we de kosten niet hebben kunnen dekken via sponsors heeft hartveiligdriebergen uit de ter beschikking gestelde sponsorgelden bijgedragen.
We zijn sponsoren en donateurs heel dankbaar voor hun bijdrage aan een Hartveilig Driebergen! We zijn immers een vrijwilligersorganisatie zonder inkomsten en dus volledig afhankelijk van donaties. Bijdragen zijn meer dan welkom!
Om hulp te blijven garanderen moeten alle materialen regelmatig gecontroleerd, vervangen en aangevuld worden. Ook moeten de vrijwilligers van Hartveiligdriebergen herhalingslessen krijgen. Voor deze zaken blijven we afhankelijk van financiële steun.

Belangrijk is ook om voldoende vrijwilligers te krijgen die in het project willen meedraaien. Inmiddels staan er al 125 vrijwilligers geregistreerd!

Dat zijn er nog niet genoeg….Zie ook de oproep op de home-pagina!