Een veiliger Driebergen

Wat doen wij

Bij een mogelijke circulatie stilstand krijgen onze reanimatie/AED gecertificeerde vrijwilligers een bericht van de meldkamer Ambulancezorg om naar het opgegeven adres te gaan om hulp te verlenen. Ook wordt er gelijktijdig een groep gealarmeerd om een AED op te halen en hiermee naar het opgegeven adres te gaan.

In totaal worden maximaal 30 vrijwilligers opgeroepen die zich binnen een straal van 500 meter van het incident bevinden. De helft van hen worden rechtstreeks naar het adres gestuurd en de andere helft wordt er via de AED naar toe gestuurd. Zodoende komen er dus meerdere vrijwilligers ter plaatse.

Onze vrijwilligers verlenen levensreddende hulp totdat het ambulancepersoneel het van hen over neemt. Ook kunnen zij hulp bieden door de ambulance op te vangen en de familie bij te staan in deze heftige periode.

Er is een 24/7, 365 dagen per jaar dekking gerealiseerd voor een Hartveilig Driebergen. De AED’s zijn verdeeld over ons dorp in werkcirkels met de AED als middelpunt en een straal van 500 meter. De AED’s zijn geplaatst in afsluitbare buitenkasten.

Bij onze start op 1 juni stonden inmiddels 125 gecertificeerde vrijwilligers geregistreerd. Dat is een mooi begin maar er zijn méér vrijwilligers nodig!