AED Uilenkamp

Home

Iedere week krijgen in Nederland 300 mensen een hartstilstand. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 66 jaar. De helft van de slachtoffers heeft nooit eerder hartklachten gehad.

Als iemand getroffen word door een hartstilstand dan zijn 3 zaken van levensbelang: professionele hulp alarmeren (112 bellen), zo snel mogelijk starten met reanimeren en een AED laten inzetten.

De Ambulancezorg is goed geregeld in Nederland en snel ter plaatse. De wettelijke limiet is 15 minuten na melding. Veelal is de Driebergse brandweer er sneller. Maar in geval van een reanimatie telt iedere seconde. Een burgerhulpverlener die zich in de buurt van het slachtoffer bevindt  kan er vaak nog sneller zijn En hoe sneller er gestart wordt met de reanimatie, hoe groter de kans van overleven!

Onze missie is het om genoeg middelen te verwerven en voldoende vrijwilligers te recruteren om overal in Driebergen binnen 6 minuten adequaat levensreddend werk te kunnen verrichten met inzet van een AED in geval van een hartstilstand, er zijn 44 AED’s aanwezig in ons dorp!

 

Hartveilig Driebergen

                                                      teamlid van de Stichting Hartveilig Utrechtse Heuvelrug

www.hartveiligutrechtseheuvelrug.nl

Een veiliger Driebergen

hartveiligdriebergen@gmail.com
0637445311